ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 

Η Β. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μία εταιρεία εισαγωγής και διάθεσης μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα και εργαλεία) στην Ελλάδα. Εδρεύει στο Βόλο σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων. Ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των μηχανουργείων όλης της Ελλάδας.Συνεχείς επενδύσεις που ως κύριο στόχο έχουν την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της οργάνωσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.


Άριστες συνεργασίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού, όπως η αποκλειστική αντιπροσώπευση του ομίλου Walter.


Επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, όπως είναι το after sales service, η οργάνωση αποθήκης ανταλλακτικών, η γρήγορη ανταπόκριση κ.λ.π.


Παροχή νέων δυνατοτήτων προς στους πελάτες

APPLICATIONS