Χουλιαράς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Βόλος

1/2
Scroll Down
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η Β. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μία εταιρεία εισαγωγής και διάθεσης μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα και εργαλεία) στην Ελλάδα. Εδρεύει στο Βόλο σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων. Ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των μηχανουργείων όλης της Ελλάδας.

 
APPLICATIONS